Αθλητικό νηπιαγωγείο

Το ‘Πολύγωνο’ μεγαλώνει… και υποδέχεται προνήπια και νήπια στο Αθλητικό μας νηπιαγωγείο από τη νέα σχολική χρονιά!

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να γνωρίσουν όλα τα παιδιά την κίνηση και ν’ αγαπήσουν τον αθλητισμό μέσα από το νέο μας πρόγραμμα, Lets move – Πολύγωνο.

Ο αθλητισμός μας γεμίζει ενέργεια, μας χαρίζει υγεία και ευεξία, όχι μόνο πνευματική αλλά και σωματική!

Το αθλητικό μας πρόγραμμα είναι εμπνευσμένο από το πρόγραμμα που ξεκίνησε για πρώτη φορά στην Αμερική, με τον τίτλο Lets move Active Schools.

Στόχος του νηπιαγωγείου μας είναι η καθημερινή κίνηση και άθληση των παιδιών, καθώς τόσο η γνώση, όσο και η επαφή με τη φύση και η άσκηση αποτελούν τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται ένα παιδί προσχολικής ηλικίας.

Ακόμα, το παιδαγωγικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μας στοχεύει:

Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου οργανώνεται με βάση τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Ε.Π.Σ), όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο με δραστηριότητες εναρμονισμένες με τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μεθόδους.

Το τμήμα προνηπίων – νηπίων θα λειτουργήσει από τη νέα σχολική χρονιά με άδεια του Υπουργείου Παιδείας.