Η φιλοσοφία μας

Κινητήριος µοχλός της λειτουργίας µας είναι η πολύχρονη πείρα µας, η αγάπη µας και ο σεβασµός προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Kοινός, διαρκής στόχος µας είναι να αποκτήσουν τα παιδιά µας πολύπλευρες γνώσεις. Nα καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να µάθουν να λειτουργούν και να αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο της οµάδας, να συνυπάρχουν αρµονικά και να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για το µέλλον, πάντα µε τη συµβολή και τη βοήθεια των έµπειρων παιδαγωγών µας.